Woz Bezwaar indienen

Bezwaar WOZ

Hebt u uw WOZ aanslag ontvangen? U kan bezwaar indien bij een te hoge aanslag. Het indienen van een bezwaar WOZ waarde kan ook u honderden euro’s per jaar schelen. Ieder jaar stelt de gemeente de economische waarde van woningen, panden en hallen vast. Met de WOZ waarde worden particulieren, bedrijven en instellingen belast door gemeentelijke en landelijke heffingen. Het is dus van belang dat de WOZ waarde overeenkomt met de werkelijke WOZ waarde. Aangezien de gemeente de WOZ waarde bepaald op basis van gegevens van 1 januari van het voorgaande jaar, is in de tussentijd aardig wat tijd verstreken. In die periode kan het economisch veel slechter geworden zijn wat dan ook inhoud dat de waarde van uw woning veel lager uitvalt. Daarnaast geldt dat de WOZ waarde van uw woning wordt bepaald door een vergelijk van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het is dan ook de vraag of die andere woningen echt vergelijkbaar zijn of niet! Een andere woning heeft mogelijk een groter perceel, heeft een verbouwing achter de rug, het onderhoud aan uw woning is minder, enzovoorts. Veel argumenten hebben invloed op de waarde van uw woning. Het is dan ook altijd aan te bevelen om een bezwaar tegen de WOZ beschikking in te dienen.

Waarom WOZ?

De gemeente dient elk jaar de economische waarde van uw woning te bepalen. Des te hoger de waarde des te meer belasting en afdrachten moet u betalen. Daarbij moet u denken aan gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, woning forfait, enzovoorts. De opgetelde waarde van wat u per maand kwijt bent aan dergelijke lasten loopt dan ook in de papieren. Het loont dan ook om een bezwaarschrift WOZ waarde op te stellen zodra u de WOZ waarde beschikking van de gemeente heeft ontvangen. U heeft vanaf de datum van verzending van de WOZ beschikking precies zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Er geldt eveneens dat het waarde verschil tussen de WOZ waarde beschikking en de werkelijke waarde meer dan vijf procent verschil moet zijn.

Economie en WOZ

Zodra de economie goed draait worden woning goed verkocht. De huizenprijzen stijgen en dus blijft de WOZ waarde in principe achter bij de werkelijke prijs. Het omgekeerde is ook waar. Indien de economie slecht draait dan hebben de mensen minder geld en worden woningen praktisch niet meer verkocht. Om de woning dan te verkopen is een lagere verkoop prijs de enige optie. Oftewel de werkelijke waarde van de woning neemt af ten opzichte van het voorgaande jaar. De WOZ waarde loopt dan ook voor op de werkelijke economische waarde. U doet er dan ook goed aan om een bezwaar WOZ waarde in te dienen omdat dit u veel geld kan besparen. De WOZ waarde wordt namelijk gebruikt door verschillende instanties om u te belasten. U bent een dief uit eigen portemonnee indien u geen bezwaar WOZ waarde aantekent.

Taxatie en WOZ

De gemeente taxeert de waarde van uw woning op basis van verkoop prijzen van vergelijkbare woningen met dezelfde postcode. Het is altijd te vraag of vergelijkbare woningen ook werkelijk vergelijkbaar zijn. Uw perceel kan kleiner zijn, de staat van onderhoud kan achter lopen, u heeft geen garage en u heeft niet een dure verbouwing gedaan. Het kan ook zijn dat het woongenot is afgenomen doordat de weg waaraan u woont een sluiproute is geworden danwel u heeft last van bedrijfsactiviteiten. Allemaal goede argumenten om tegen een WOZ waarde beschikking bezwaar aan te tekenen. Uiteraard dient u het taxatie rapport in te zien zodat u idee krijgt met welke panden uw woning wordt vergeleken. Op basis daarvan kunt u een goed betoog tegen de WOZ waarde beschikking maken.

Bronnen bij bezwaar WOZ

Het is van belang dat u bronnen aanlevert om uw argumenten sterkte te geven. U dient te weten voor hoeveel de panden - waarmee uw woning wordt vergeleken - zijn verkocht. U kunt daarnaast achterhalen hoe hoog de vraagprijs is van momenteel vergelijkbare woningen en voor hoeveel vergelijkbare woningen onlangs zijn verkocht. Let wel de vraagprijs is gewoonlijk niet de verkoopprijs. Ook kunt u gegevens van het kadaster opvragen omtrent de ontwikkeling van woningprijzen bij u in de buurt. Omdat het economisch slechter gaat, dalen de woning prijzen gemiddeld al zo met vijf procent per jaar. Dit betekent dan ook dat u met de overige argumenten een sterk betoog kunt houden omtrent waarom de waarde van uw woning minder is dan de vastgestelde WOZ waarde. Omdat een waarde herbepaling door de gemeente geld kost dient u een verzoek tot kosten vergoeding binnen het WOZ waarde bezwaar aan te geven conform het artikel 7.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht.