Beroep WOZ

Door een beroep WOZ kunt u na het maken van een bezwaar WOZ een tweede keer op het besluit van de gemeente ingaan. De ontwikkeling van de woningen markt is al tijden stevig dalende en het uitzicht op verbetering is nog lang niet in zicht. Omdat de gemeente de WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand jaarlijks op basis van gegevens van 1 januari van het voorgaande jaar baseert, is de vastgestelde WOZ waarde beschikking dan ook onjuist. Omdat de waarde stevig daalt kunt ook u op meer dan vijf procent waarde verschil rekenen. Maak dan ook bezwaar tegen de WOZ waarde beschikking, waarna u vervolgens wederom zes weken de tijd heeft om een aanvullend beroep WOZ beschikking aan te tekenen.

Concrete cijfers

U bent het niet eens met de WOZ waarde bepaling van de gemeente aanzien enerzijds de huizen markt in de tussentijd een stevig daling laten zien, waarnaast het de vraag is of de zogeheten vergelijkbare woning werkelijk vergelijkbaar zijn. U kunt een kleiner perceel hebben, de staat van het onderhoud is minder, uw woning heeft minder inhoud zijn naast de neergaande prijsontwikkelingen aanvullende goede argumenten om uw bezwaarschrift en het eventueel daarop volgende beroep aan te sterken. Zodoende kunt u ook een goed en effectief in beroep gaan tegen de WOZ herberekenings beschikking van uw woning. Middels concrete cijfers aan te halen kan uw beroep WOZ waarde beschikking een aardige besparing opleveren.

Opvragen ontwikkelings getallen

Om uw beroep WOZ waarde beschikking extra kracht bij te geven is het noodzakelijk dat u feiten aanhaalt omtrent de ontwikkeling van de woning markt bij u in de buurt. U kunt uiteraard de algemene ontwikkelingscijfers per provincie en per woningtype aandragen zoals die bij het CBS te verkrijgen zijn, echter bij het Kadaster kunt u meer inzicht krijgen in de lokale ontwikkeling van prijzen van vergelijkbare woningen. Ook kunt u naar de lokale makelaar gaan om hun ervaringsgetallen op te vragen, zodat ook u goed voorbereid in beroep gaat tegen de WOZ waarde beschikking. Ook u kunt besparen op uw onkosten in deze mindere tijden.

Tijdige indiening

De gemeente heeft uw bezwaarschrift niet van toepassing geacht en dus blijft de WOZ waarde bepaling conform de beschikking. Toch heeft u sterke aanwijzingen dat de gemeente in deze zondermeer de verkeerde cijfers gebruikt om uw woning te taxeren. Daartoe heeft u inzage in het taxatie rapport van de gemeente gehad. U heeft de cijfers vergeleken en u komt tot een aardig verschil tussen de vastgestelde WOZ waarde en de werkelijke waarde. Door in beroep te gaan kunt u met concrete cijfers echt iets doen tegen de door de gemeente onjuist vastgestelde WOZ waarde. U heeft zes weken de tijd om – na de beoordeling van uw bezwaarschrift WOZ waarde – in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Middels beroep WOZ besparen!

Door het in beroep gaan tegen de WOZ waarde beschikking kunt middels concrete cijfers laten zien dat de waarde van uw woning door de gemeente te hoog is ingeschat. Dat kan ook niet anders aangezien de gemeente de onjuiste verouderde gegevens toepast. De woningmarkt is in beweging en dat reflecteert zich momenteel in een dalende lijn. Door de hertaxatie van de WOZ waarde van uw woning kunt u dan ook stevig besparen op onkosten. Doe uw voordeel en ga in beroep tegen de WOZ waarde bepaling.